LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 04-2024

Trung tâm Sát hạch Lái xe Nam Triệu thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 04-2024

Thứ

Ngày

Nội dung

5

04/4

NT: B2K152,B2K153,CK63,B2->DK02

HP: B1->B2K10

HD: B11K01,B11K02

5

11/4

NT: C->EK02,FCK14,FCK15,FCK16,FCK17

HP: B2K36

HD: B11K03,B11K04,B2K20

CN

14/4

THI A1

4

17/4

NT: B11K01,B11K02,B11K03,B2K154,B2K01,B2K02,B2K03,B2K04,B2K05,

CK64,CK65,B2->CK02,FCK18

5

25/4

NT: B11K04,B11K05,B11K06,CK66,FCK19

HP: B1->B2K13

HD: B1->B2K08

CN

28/4

THI A1