Khóa học

Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu luôn tự hào với truyền thống đào tạo lái xe, cam kết đem lại  chất lượng tốt nhất

Học bằng lái xe A1 và A2

Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu giới thiệu khóa học và thi sát hạch cấp giấy phép lái xe máy hạng A1 và A2

Đăng ký ngay

Học bằng lái xe ôtô hạng B1

Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu cấp giấy phép lái xe hạng B1 cho các loại ô tô số tự động

Đăng ký ngay

Học bằng lái xe ôtô hạng B2

Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu giới thiệu khóa học và thi sát hạch cấp giấy phép hành nghề lái xe hạng B2

Đăng ký ngay

Học bằng lái xe ôtô hạng C

Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu thông báo lịch thi sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng C

Đăng ký ngay

Nâng bằng lái xe ôtô lên hạng D

Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu – dịch vụ nâng hạng bằng lái xe lên hạng D

Đăng ký ngay

Nâng bằng lái xe ôtô lên hạng E

Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu – dịch vụ nâng hạng bằng lái xe lên hạng E

Đăng ký ngay

Nâng bằng lái xe ôtô lên hạng FC

Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu – dịch vụ nâng hạng bằng lái xe lên hạng FC

Đăng ký ngay