Thi lý thuyết bằng D năm 2024

Đề thi lý thuyết bằng D có bao nhiêu câu? Thi bằng lái xe hạng D lý thuyết bao nhiêu câu thì đậu?

1. Đề thi lý thuyết bằng D có bao nhiêu câu?
Đề thi lý thuyết bằng D có 45 câu, trong đó có:

– 01 câu về khái niệm;

– 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (câu điểm liệt);

– 07 câu về quy tắc giao thông;

– 01 câu về nghiệp vụ vận tải;

– 01 câu về tốc độ, khoảng cách;

– 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe;

– 02 câu về kỹ thuật lái xe;

– 01 câu về cấu tạo sửa chữa;

– 16 câu về hệ thống biển báo đường bộ;

– 14 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

(Theo Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL)

2. Bộ đề thi thử lý thuyết bằng D có bao nhiêu câu?
Theo Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL, bộ đề thi thử lý thuyết bằng D gồm 600 câu; trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (60 câu điểm liệt) là các câu có số thứ tự sau:

60 câu hỏi về những tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng được chọn từ bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

33

35

36

37

40

43

45

46

47

48

49

50

51

52

53

84

91

99

101

109

112

114

118

119

143

145

147

150

153

154

161

199

200

210

211

214

221

227

231

242

245

248

258

260

261

262

 

3. Thi thử lý thuyết bằng D ở đâu?
Quý khách hàng có thể ôn tập bộ đề thi thử lý thuyết bằng D tại ứng dụng iThong.

4. Thi lý thuyết bằng D bao nhiêu câu là đậu?
Thời gian thi lý thuyết bằng D là 26 phút với tổng số 45 câu hỏi.

Thí sinh phải đạt trả lời đúng tối thiểu 41/45 câu lý thuyết và không sai câu điểm liệt thì mới tính là đậu phần thi lý thuyết.

5. Thi lý thuyết bằng D không đậu thì có được thi thực hành không?
Theo Điều 27 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT thì xét công nhận kết quả sát hạch đối với người dự sát hạch lái xe hạng D như sau:

– Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình và trên đường thì được công nhận trúng tuyển;

– Thí sinh không được công nhận trúng tuyển được đăng ký sát hạch lại kể từ kỳ sát hạch tiếp theo, với cùng một cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe;

– Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch nội dung sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông; không đạt nội dung sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông thì không được sát hạch thực hành lái xe trong hình; không đạt nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình thì không được sát hạch nội dung sát hạch lái xe trên đường;

– Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đạt trong thời gian 01 năm, kể từ ngày có nội dung sát hạch đạt tại kỳ sát hạch gần nhất; nếu muốn dự sát hạch phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi, giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng theo quy định và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch hoặc Tổ sát hạch kỳ trước.

– Thí sinh mang điện thoại hoặc thiết bị truyền tin trong phòng sát hạch lý thuyết, trên xe sát hạch hoặc có các hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị đình chỉ làm bài, hủy bỏ kết quả sát hạch.

Như vậy, nếu thí sinh thi lý thuyết bằng D không đậu thì không được thi tiếp các phần thi còn lại (thi mô phỏng, sa hình và lái xe đường trường).